Web Analytics Made Easy - StatCounter
Quran Chptr 43 Pt4 Stg1 L508 t

Quran Chptr 43 Pt4 Stg1 L508 t

<

'Iz qaalatil-mallaaa-'ikatu yaa-Maryamu 'innallaaha yu-bashshiruki bi-Kalimatim-min-hus-muhul-Masiihu 'Iisabnu-Maryama wajiihan- fid-dunyaa wal-'Aakhirati ...

The Creator, His Caliph and Satan (Allaah, Aadamii awr ibliis): 'Iz qaalatil-mallaaa-'ikatu yaa-Maryamu 'innallaaha yu-bashshiruki ...