Web Analytics Made Easy - StatCounter
Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn

Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn

<

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

R J Edwards (Robin Jac) Llanuwchlun reminiscing about when he raced motobikes

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]. http://delwedd.llgc.org.uk/delweddau/gch/

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest | Nostalgia

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn]

A [Pasiant dathlu gan Annibynwyr Meirion yn Llanuwchllyn]

A glance at activities in Llanuwchllyn village

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America

R J Edwards (Robin Jac) Llanuwchlun reminiscing about when he raced motobikes | lluniau | Pinterest | Robins

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

Ysgo [Llanuwchllyn School and its pupils]

[Urdd National Eisteddfod, Bala 1954]

Celebrating the proclomation of the Urdd Jubilee Eisteddfod with a concert in Bala and a fair

A glance at activities in Llanuwchllyn village

A glance at activities in Llanuwchllyn village

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest | Nostalgia

Celebrating the proclomation of the Urdd Jubilee Eisteddfod with a concert in Bala and a fair

[Draughts tournament between Cwmtirmynach and Llanuwchllyn, at Cwmtirmynach]

[David John Davies, Llanuwchllyn, gyda charreg fawr a dynnwyd o stumog "Ranger

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

[Tenants' dinner, Llanuwchllyn]

A glance at activities in Llanuwchllyn village

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest | Nostalgia

Stocking Tops, Stockings, Thigh Highs, Pantyhose Legs, Socks, Christmas Stockings, Tights, Thighs

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest | Nostalgia

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1979, Caernarfon

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1979, Caernarfon

[Draughts tournament between Cwmtirmynach and Llanuwchllyn, at Cwmtirmynach]

Eisteddfod Genedlaethol Cymru 1979, Caernarfon

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest | Nostalgia

[Coffau Syr O M Edwards yn Llanuwchllyn] | lluniau | Pinterest

http://delwedd.llgc.org.uk/delweddau/gch/gch08859.jpg?return_url=http%3a%2f%2fcat.llgc.org.uk%3a80%2fcgi-bin%2fgw%2fchameleon%3fsessionid%3d2015011…

Views and history of Bala and Llanuwchllyn

[W E Parry, Braichceunant, Glanllyn, Llanuwchllyn - The Hedge Trimmer]

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

Celebrating the proclomation of the Urdd Jubilee Eisteddfod with a concert in Bala and a fair

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

A glance at activities in Llanuwchllyn village

Visit to Coed Cadur, Llanuwchllyn

http://delwedd.llgc.org.uk/delweddau/gcu/gcu00122.jpg?return_url=http%3a%2f%2fcat.llgc.org.uk%3a80%2fcgi-bin%2fgw%2fchameleon%3fsessionid%3d2015011…

[A visit to Coed-y-Pry at Christmas time]

Celebrating the proclomation of the Urdd Jubilee Eisteddfod with a concert in Bala and a fair in Dolgellau | lluniau | Pinterest

[Soil Structure and Fertilization Conference at Glynllifon Farm Institute]

http://delwedd.llgc.org.uk/delweddau/gch/gch08859.jpg?return_url=http%3a%2f%2fcat.llgc.org.uk%3a80%2fcgi-bin%2fgw%2fchameleon%3fsessionid%3d2015011…

Trefor Morgan, Porthaethwy buying Dolhendre old independent chapel, Llanuwchllyn, and turning it into

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

Meilir Owen, Tŷ'r Ysgol, Llanuwchllyn, forward for Pwllheli football team

[Ellesmere children's Christmas Party]

[Wedding of Annie Jane Colley and Ivor Jerman at Castle Caereinion Church]

Ysgo [Llanuwchllyn School and its pupils]

Snow on the mountain near Nant Ddu, Llanuwchllyn, Meirionydd

[Salme Farrell (nee Tammisto) o Ffinland gyda'i phriod yn ei chartre

[Tenants' dinner, Llanuwchllyn]

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

[Cyfarfod blynyddol Cymdeithas y Da Duon Cymreig ym Machynlleth]

[Presentation of the prize in a Weetabix competition]

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America .

[Hyfforddi Cerddorfa Ieuenctid Gogledd Cymru yn Nolgellau]

Celebrating the proclomation of the Urdd Jubilee Eisteddfod with a concert in Bala and a fair in Dolgellau | lluniau | Pinterest

[Problemau yn y gwanwyn wedi'r gaeaf caled ar Fferm Bwlch y Fen,

[Wedding of Nancy Price and Thomas Phillips at Weston Rhyn]

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

Sioned Roberts, Abergeirw, Cymdeithas Lyfrau Ceredigion's novel prize-winner

Twm o'r Nant. (O ddarlun dynnwyd ym niwedd ei ois.)

[Kentucky] Edwards, Owen - Age [Blank], Year: [BLANK

Ganwyd fy nhad, Ned Hendra (Edward Rowland Williams), yn 1939. Roedd yntau hefyd yn un o efeilliaid, ond bu farw'r efaill arall ar enedigaeth.

Y n arwyddo'r dystysgrif fel tyst mae Elias Hughes (jnr) – ei brawd o Glanaber, Capel Celyn, a dywedir iddi farw yn nhŷ ei rhieni yn Nantyrhelfa.

Opening the NFU's Tŷ Amaeth at Dolgellau, and pictures of the bridge over the River

... Gwerndegid (plwyf Llanfor) ger Capel Celyn ar ddydd Nadolig 1866. Roedd dipyn o frys, mae'n debyg achos mi oedd Harriet yn disgwyl Mary – a ...

... a hynny yn Capel Cwm (Capel y Methodistiaid yn Cwm Prysor). Roedd o'n flaenor go wahanol i dad fy mam, fodd bynnag, achos roedd o'n licio cael peint ...

[Kentucky] Edwards, Owen - Age [Blank], Year: 1864 -

Mae Eglwys Sant Thomas ym mhlwyf Llandwrog, Caernarfon, yn gruddfan dan y loes o golli hen gymeriad hynod a diddan ar lawer cyfrif.

[New York] Edwards, Owen J - Unit: 114th Infantry, Company:

Bore coffi Aberteifi

A [Cynllun adeiladu tai newydd ym Mhwllheli]

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

Addysgwyd Gee yn Ysgol Grove Park, Wrecsam ac Ysgol Ramadeg Dinbych ac yn bedair ar ddeg oed fe'i prentisiwyd yn argraffdy ei dad yn Ninbych.

Teenager Posts

Carys, Rhian a Jemma fydd yn mentro i Batagonia gyda'r criw yn yr

Cafodd dosbarth Cymraeg Arddegau Camwy bnawn prysur ddydd Iau 19eg o Fawrth, gan iddynt ymweld a gwestai lleol yn y Gaiman i ddosbarthu Testament Newydd ...

R J Edwards (Robin Jac) Llanuwchlun reminiscing about when he raced motobikes | lluniau | Pinterest | Robins

Roedd Margaret Thom as ...

Côr Godre'r Aran, Llanuwchllyn, after their successful tour of North America | lluniau | Pinterest

Ni fu'r berthynas rhwng Thomas Gee a Michael D. Jones yn frawdol iawn bob amser fel y gellid disgwyl efallai o gofio personoliaethau cryf y ddau.

Mi oeddan ni'n cael crwydro yn Bryn hefyd (gweler llun, chwith, a dynnwyd pan ddaeth perthynas draw i ymweld), am ei fod o ddigon pell o'r ffordd fawr, ...